Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zapewniamy pomoc w skutecznym wdrożeniu RODO
Działamy na terenie Powiatu Wieluńskiego i powiatów ościennych

tel. kom. 601 785 051
info@rodo.wielun.pl

Co to jest RODO?

Od czego zacząć?

Audyt i wdrożenie

Oferta dla szkół

Cennik 2018

Gdzie działamy?

Kontakt
Co to jest RODO i jakie zmiany wprowadza?


RODO w j. angielskim General Data Protection Regulation – GDPR to europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jego rewolucyjność polega na odejściu od odtwórczego wdrożenia wymagań prawa. Zamiast tego przedsiębiorstwa, szkoły, urzędy, jednostki organizacyjne mają stworzyć własny system ochrony danych osobowych, który będzie odpowiadał profilowi ich działalności. RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Regulacje RODO pomagają również osobom przebywającym na terytorium Polski egzekwować ich prawo do ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami, dane osobowe to dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być informacje takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, numer IP.


RODO wprowadzi wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych, które dotychczas nie były regulowane przepisami, między innymi:

wymaga dostosowania dokumentacji i procedur na poziomie administracyjno-prawnym i informatycznym;
zastępuje dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych;
zmienia wiele dotychczasowych uregulowań, m.in. podstawy prawne przetwarzania danych czy informowania osób których dane dotyczą;
wprowadza szereg nowych obowiązków dla administratorów danych;
wprowadza obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych;
wprowadza nowy model egzekwowania przepisów oraz przewiduje kary i możliwość dochodzenia odszkodowania przez podmioty danych.

Kogo dotyczy RODO?

Przepisy RODO obejmują zarówno przedsiębiorców i osoby fizyczne będące administratorami danych osobowych, jak również podmioty przetwarzające dane osobowe osób fizycznych w imieniu administratora, którzy prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej (niezależnie gdzie przetwarzają dane osobowe) tj. m.in. sklepy internetowe, biura rachunkowe, hotele, spółdzielnie, stowarzyszenia, banki. Przepisy RODO obejmują także organy i podmioty publiczne, a także podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne będące administratorami danych osobowych.

Kiedy i jak przygotowywać się do RODO?

Wdrożenie wszystkich procedur związanych z RODO należy zakończyć przed 25 maja 2018 roku. Należy przede wszystkim:

przeprowadzić audyt i przeanalizować obecne procesy zbierania danych;
przejrzeć istniejące procedury i dokumentację;
przeanalizować kto i za co jest odpowiedzialny w procesach przetwarzania danych;
wykonać przegląd systemów i zabezpieczeń pod kątem proceduralnym i informatycznym
wdrożyć procesy analizy i szacowania ryzyka;
dokumentować naruszenia bezpieczeństwa i prowadzić rejestr incydentów;
przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych;

Kliknij, aby pobrać ulotkę informacyjną pt. "Czy jesteś gotowy na RODO?"