Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zapewniamy pomoc w skutecznym wdrożeniu RODO
Działamy na terenie Powiatu Wieluńskiego i powiatów ościennych

tel. kom. 601 785 051
info@rodo.wielun.pl

Co to jest RODO?

Od czego zacząć?

Audyt i wdrożenie

Oferta dla szkół

Cennik 2018

Gdzie działamy?

Kontakt
Oferta dla szkół i jednostek samorządowych


Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe na co dzień przetwarzają dane o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach (np. numery PESEL, dane o miejscu zamieszkania, daty urodzenia). Działalność jednostek oświatowych w tym zakresie regulują przepisy ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), według której szkoły są administratorami danych osobowych, a osobą odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie chronionych jest dyrektor danego podmiotu.

Wdrożenie RODO w szkole wymaga indywidualnego podejścia i analizy konkretnej sytuacji w danej placówce,
nie można go odpowiedzialnie przeprowadzić przy użyciu gotowych wzorców.

Dyrektorzy szkół publicznych powinni zaplanować powołanie Inspektora ochrony danych przed wejściem w życie rozporządzenia.

Pomagamy przygotować szkołę na nadejście nowych przepisów - udzielimy szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych.

Obsługujemy placówki oświatowe na terenie Powiatu Wieluńskiego oraz powiatów ościennych.

Kliknij, aby pobrać ulotkę informacyjną pt. "Czy jesteś gotowy na RODO?"